GİNEKOLOGİYA

Tibb elmləri namizədi Qafarov İ.H.

1993-cü ildən Moskvada “Secenov” adına Tibb Akademiyasının bitirib ” 1995-ci ildə-Rusiya Prezident Tibb mərkəzində mamalıq-qinekoloqiya ixtisası üzrə kliniki ordinaturanı bitirib. 1998-ci ildə Yumurtalığın endometrioz kistası müalicəsi və diaqnostika-elmi mövzusunda Piroqov adına Rusiya Dövlət tibb Universitetinin Elmi-müdafiə şurasında müvəffəqiyyətlə sınaq müdafiəsindən kecmiş və t.e.n adına layiq görülmüşdür. 1998-ci ildə Azərbaycana qayıtmış- müxtəlif klinikalarda fəaliyyət göstərmişdir.Hal-hazırda qadın sonsuzluğu ilə bağlı olaraq “Yumurtalığın polikistozu” müalicə diaqnostikasına dair elmi-tədqiqat işi aparılır. İşlədiyi müddəti ərzində müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Fransada, Türkiyədə ixtisas artırma kurslarında olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında Laporoskopik cərrahi - Borc, Slinq əməliyyatları (stressor sidik saxlamazlığı, doğuşdan sonrakı dövrdə sidiyin saxlanılmamazlığı), Laporoskopik sacropereksiya (uşaqlığın travmadan sonra sallanması,doğuşdan sonrakı dövrdə uşaqliğin sallanması), uşaqlığın korreksiyası,uşaqlığın ekstripasiyası və digər ginekoloji cərrahi əməliyyatlar icra olunur.Uşaqlıqda olan düyünlərin konservativ miomektomiyası.
Gisteroskopiya - uşaqlıq boşluğunda olan polipin götürülməsi. Gisterrezektoskopiya – uşaqlıq boşluğunda olan submukoz düyünün və uşaqlıq boşluğunda olan anamaliyaların aradan qaldırılması ( uşaqlıqda olan arakəsmə).Sonzuzluğun müalicəsi, hamiləliyin başa çatdırılması, kesəriyyə və doğuşların aparılması İlk dəfə laporoskopik cərrahi əməliyyatları
doktor t.e.n İ.H.Qafarov həyata kecirib.