Pərdələr, karnizlər və jalüzi üzrə dizaynerin çağrılması

zamerjkno

Siz salona zəng vuraraq və ya salona şəxsən gedərək dizayneri dəvət edə bilərsiniz.

Obyektə getmə zamanı bütün lazımi ölçülər götürür və karnizlərin variantlarını və pərdələrin modellərini sizinlə razılaşdırırıq.

Pəncərənin tərtibatı variantlarının işlənib hazırlanması zamanı estetik və texniki amillər: interyerin rəngli və stilistik tərtibatı, otağın işıqlandırılması və ölçüsü, tavanların hündürlüyü, pəncərə oyuğunun yerləşdirilməsi (simmetrik və ya qeyri-simmetrik) nəzərə alınır.