Şaquli jalüzilər

Ofis üçün şaquli jalüzilər Şaquli jalüzilər bir sıra danılmaz xüsusiyyətlərə malikdir: onların hazırlanması üçün rənglərin, fakturanın, sıxlığın zəngin palitrasının materialları istifadə olunur, və bu, sifarişçinin ən mürəkkəb, zövqlü tələblərini təmin etməyə icazə verir. Lamelin krujevalı yüngüllüyündən portyerli ağırlığına qədər geniş seçim diapazonu otağın lazımi dərəcədə işıqlandırılmasına nail olmağa icazə verir. Şaquli jalüzin hazırlandığı material günəşin  şüaları altında yanmır, asanlıqla təmizlənir, antistatik və tozu qəbul etməyən xassələrə malikdir. Bundan savayı, şaquli jalüzilər o qədər universaldırlar ki, onlar ofisin minimal atmosferinə və mənzilin və ya bağ evinin  rahat şəraitinə ideal şəkildə daxil olur. Şaquli parça jalüzilər, eləcə də, şaquli multifakturalı jalüzilər modern, “indastrial” və ya klassik üslub kimi interyerlərin müxtəlif üslublarına çox gözəl şəkildə daxil olur.  Jalüzilər mahiyyət etibarilə müasirliyi vurğulamağa, otağa yenilik hissi bəxş etməyə xidmət edir.  Jalüzi materialı müxtəlif ola bilər: ağac, metal, parça, plastik. Buna müvafiq olaraq jalüzinin tətbiqi sahəsi materialın müxtəlif tiplərinin hesabına əhəmiyyətli şəkildə böyüyür. Bu zaman hətta bütün rütubətli otaqlarda jalüzidən istifadə etmək mümkündür və bu fakt onların tətbiqi spekterini daha çox genişləndirir (məsələn, hovuzlarda və ya vanna otaqlarında). Şaquli jalüzilər nədir? Bu lövhə əmələ gətirən şaquli istiqamətdə yerləşən və jalüzi soldan sağa doğru hərəkət etdirməyə və çevirməyə imkan verən lamelli jalüzidir. Lamellər parça, alüminium, plastik, taxta lamellərə bölünür. Onlar rahat işıq axınını təmin edir, böyük ölçülü pəncərə oyuqlarında işıqdan əla müdafiəni təmin edir. Şaquli jalüzilərin yüksək praktikliyinə onların müstəsna xassələri sayəsində nail olmaq mümkündür. Şaquli parça jalüzilər otaqda rahatlıq  hissiyyatı , pəncərə pərdələri ilə ahəng yaratmağa xidmət edir. Həmçinin, şaquli multifakturalı jalüzilər və şaquli parça jalüzilər özü – özlüyündə otaqda rahat və isti şəraiti yaratmağa qadirdir. Bizim şaquli jalüzilərimiz parça və multifakturalı jalüzilər kimi yuxarıda sadalanan interyer xüsusiyyətlərindən fərqli olaraq möhkəm olub, günəş şüalarının təsirinə, yüksək temperaturlara və rütubətə qarşı davamlıdırlar. Şaquli parça jalüziləri  quraşdırmaq üsuluna görə iki növə bölmək mümkündür. Birinci növ – pəncərə oyuğuna quraşdırılan jülzilər, ikinci növ isə – otağın içində quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuş jalüzilərdir. Jalüzinin vacib növünü seçmək üçün yeganə qaydanı xatırlayın. Bu qaydaya müvafiq olaraq jalüzinin quraşdırılması pəncərələrin açılmasına və bağlanmasına mane olmamalı, taxta və ya pəncərə dəstəyindən tutmalıdır. Lamellərin bərabər qaydada örtülməsi üçün yadda saxlamaq lazımdır ki, en səkkizə bölünməlidir. Daha böyük en zamanı “mərkəzdən” idarəetmə aparmaq vacibdir, yoxsa lamellərin bəndi həddən artıq geniş alınır. Şaquli tipli jalüzilərimiz sizin arzunuza əsasən dekorativ plankalar və yan istiqamətləndiricilərdən istifadə etməklə hazırlanmalıdır. Bu halda iyirmi santimetr çox olan iri ölçülər (hündürlüyə görə)  göstərilir. Nəinki manifakturalı və parça jalüzlərin, eləcə də, kombinasiya olunmuş şaquli jalüzilərin  hazırlanması variantı mövcuddur.