Elektroxromlu şüşələr,

Biz ölkəmizin bazarı üçün yeni məhsulu təklif edirik – Elektroxromlu şüşələr, Elektroxromlu smart plyonka

Elektrik qidalanmasının qoşulması zamanı maye kristal molekulalar eyni vəziyyət alır və işıq plyonkadan düşdüyü üçün onu daha şəffaf edir. Elektrik qidalanmasının söndürülməsi zamanı maye kristal molekulalar nizamsız hərəkət edərək, işığı paylayırlar, və plyonka qeyri-şəffaf olur. Plyonka artıq mövcud olan şüşədə pəncərədə quraşdırıla bilər. Biz 3 müxtəlif rəngi seçim kimi təqdim edirik: süd-ag, boz, açıq-səma. Rəngin seçilməsi variantı şəxsi zövqdən və istifadə məkanından irəli gələrək  seçimi sadələşdiririr.

«Elektroxromlu şüşələr»-i interyerlərin dizaynında və memarlıqda pəncərə şüşələri kimi uğurla tətbiq edirlər. Onlar həm qonaq, həm də vanna otaqlarında yaxşı görünür.   Magic Film (MF) plyonkasını daha çox ofislərdə: divarlar, arakəsmələr üçün, xəzinə aparatlarının, iş yerlərinin, nümayiş və danışıq otaqlarının təchizatı zamanı istifadə edirlər. Və burada  MF plyonkasının əks etmə xüsusiyyətindən savayı, plyonkalar öz şəffaflığını dəyişir və onun ikinci unikal xassəsi – əks proyeksiyalı ekrana çevrilmək  xüsusiyyəti ön plana keçir. Bu cür səthdə filmləri, reklam çarxlarını, anonsları, loqotipləri,  elanları və işgüzar həyatın digər atributlarını da nümayiş etdirmək mümkündür. Danışıqlar zamanı  MF plyonkası Sizin şüşədən quraşdırılmış danışıqlar otağınızı yad nəzərlərdən gizlədəcəkdir və zəruri hallarda təqdimat materiallarının nümayiş olunması üçün ekrana çevriləcəkdir.