Pəncərə plyonkası

Pəncərə plyonkası kimin üçün zəruridir?

 • daşınan və daşınmaz əmlakın sahiblərinə;
 • şəhər mənzillərinin və böyük otaqların sahiblərinə;
 • icarəyə götürülən sahəyə görə məsuliyyət daşıyan daşınmaz əmlakın icarədarına;
 • real dəyərləri icarəyə götürən idarəçi şirkətlərə;
 • tikililərin təmiri və yenidən qurulması ilə məşğul olan şirkətlərə;
 • ev inşa edən və ağac emal edən müəssisələrə;
 • dizaynerlərə və dekoratorlara;
 • havanın qızdırılması və havalandırılması ilə məşğul olan şirkətlərə;
 • topdan və pərakəndə ticarət ilə məşğul olan mağazalara, kommersiya alıcılarına;
 • kütləvi ziyarət zallarının idarəçilərinə;
 • peşəkar ofis komplekslərinə;
 • pəncərə şüşəsinin ticarəti və tədarükü üzrə şirkətlərə;
 • mənzil-istismar müəssisələrinə.

reflective_film

Plyonkaların xüsusiyyətləri.

 • İstiliyin əks olunması və / və ya udulması:

istiliyin ümumi sayının 40 – dan  80% – ə qədər ümumi səviyyəsi. Buraxılan işığın miqdarının tənzimlənməsi: işığın buraxılmasının ixtisara salınmasının müxtəlif səviyyələri. Pəncərələr vasitəsilə istilik itkisinin azaldılması: 4 % – dən 44% – ə qədər.

 • Ultrabənövşəyi şüalanmanın udulması: adətən, keyfiyyətli plyonkalar  95% – dən 99% – a qədər ultrabənövşəyi şüalanmanı udurlar. Münasib istənilən rənglər: rəngsiz, gümüşü, bürünc, tüstülü, boz rənglər əsas rənglərdir.
 • Şüşə zərbəyə qarşı davamlıdır və qəlpəsizdir:

bütün şüşə təbəqələri qəlpələrin əmələ gəlməsi qabiliyyətini yoxlamalı və müvafiq testlərdən keçməlidirlər. Vizual xassələr: plyonkaların satışa çıxarılan  sənaye nümunələri kəskin şəkildə quraşdırılan dəliklərə salınmalıdır. Cızılmaya qarşı müqavimət qabiliyyəti: plyonkaların istehsalı texnologiyası onların səthini cırmaqlanmaya qarşı davamlı edir və mövcud yuyucu məhlullar ilə yuyulmanı yerinə yetirməyə imkan verir.

reflective_film_1

Plyonkaların tətbiqi nəticəsində əldə olunan əsas mənfəət:

 • Şüşəni zərbəyə qarşı davamlı etmək və qəlpəsiz etmək imkanı;
 • Alovun yayılmasına qarşı maneənin yaradılması;
 • İntim şəraitin yaradılması, sakinlərin rahatlığı;
 • Lazımi xarici görünüşün yaradılması;
 • Tənzimlənən istilik/soyuq balansı ilə zonaların otaqda yaradılması;
 • İşıqlandırılmanın tənzimlənməsi;
 • İstismar xərclərinin ixtisara salınması;
 • Otaqların qızıdırılmasına və havalandırılmasına sərf olunan enerji xərclərinin ixtisara salınması;
 • Qara fonda parlaq ləkələrin ixtisara salınması;
 • Estetika;
 • Rəngin solması hallarının azaldılması;
 • Akustik, optik və elektromaqnit kanalları vasitəsilə informasiyanın sızmasına qarşı maneənin yaradılması.

reflective_film_2

 «Günəş enerjisi» və «istiliyin ötürülməsi» anlayışı

Amerika istehsallı plyonkalar otağa düşən günəş enerjisinin sayının tənzimlənməsi üçün plyonka kimi yerli – yerində məlumdur. Günəşin şüalanması elektromaqnit şüalanmasının formalarından biridir. Enerjinin bütün formaları dalğaların uzunluğu ilə xarakterizə oluna bilər. Yerə düşən günəş enerjisinin elektromaqnit spektoru dalğaların uzunluğuna görə  üç diapazona bölünür: ultrabənövşəyi diapazon (100-400 nanometr) — interyerin predmetlərinin və şəkillərin rənginin qaçmasına səbəb olan şüalanmanın daha fəal hissəsidir. Ultrabənövşəyi işıq yüksək bioloji fəallığa malikdir və uzunmüddətli təsir zamanı gözün torlu qişasının zədələnməsi və hətta dəri xərçəngi kimi xəstəlikləri yarada bilər. Ultrabənövşəyi işıq günəş spekterinin təxminən  3% təşkil edir. Görünən işıq (380-780 nanometr) —günəş spektrinin insan gözü ilə qəbul olunan hissəsidir . Günəş işığının intensivliyi görünən zonada daha böyükdür, yaşıl işıq isə  — Yer planetində daha geniş yayılmış işıqdır. Günəş enerjisinin 44%  görünən işığın payına düşür. Yaxın infraqırmızı işıq (YİQİ) — istilik şüalanmasıdır. Biz bu işığı görməsək də, onu istilik kimi hiss edirik.  Günəş enerjisinin 53% YİQİ – nın payına düşür.

Uzaq infraqırmızı işığın diapazonu yaxın infraqırmızı işığın arxasında olur və günəş enerjisinin tərkibinə daxil olur, lakin bir qədər sonra nəzərdən keçirəcəyimiz istiliyin həlledici tərkib itkisidir.

Orta şəffaflığa malik olan 3 mm – lik şüşənin xassələrini rənğli və metal plyonka ilə müqayisə edən zaman növbəti cədvəli alacağıq:

 

Xassələr 3 mm təmiz şüşə təmiz şüşədə 35% rənglənmiş plyonka təmiz şüşədə 35% metal plyonka
Günəş işığının əks olunması 8% 7% 43%
Günəş işığının buraxılması 87% 55% 22%
Günəş işığının udulması 5% 38% 35%
Cəmi 100% 100% 100%

Nəticələr:

1. Nə təmiz şüşə, nə boyanmış plyonka görünən və infraqırmızı işığın diapazonlarında metal plyonka kimi işığın eyni miqdarını əks etdirə bilməz.

 1. Təmiz şüşə günəş işığının demək olar ki, bütün enerjisini buraxdıqda, boyanmış plyonkalar cüzi miqdarda ultrabənövşəyi işığı və demək olar ki, yaxınlıqdakı bütün infraqırmızı işığı buraxır. Güzgülü plyonkalar cüzi miqdarda görünən işığı və müəyyən miqdarda işığı digər diapazonlarda buraxırlar.
 2. Şüşə cüzi miqdarda da olsa günəş enerjisini udur. Güzgülü plyonkalar demək olar ki, bütün ultrabənövşəyi işığı və görünən, infraqırmızı diapazonlarda işığın müəyyən miqdarını udurlar. Boyanmış plyonkalar demək olar ki, bütün ultrabənövşəyi işığı, görünən işığın böyük miqdarını udur və demək olar ki, spektrin infraqırmızı diapazonunda işığı udmurlar.

İşığın infraqırmızı diapazonunda sayın tənzimlənməsi üçün əks etdirici plyonkalar tətbiq olunmalıdır.

Hər kəs bilir ki, pəncərələr, vitrinlər və şüşə qapılar — binaların təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən ən asanlıqla sına bilən yerlərdir. Tikintidə istifadə olunan adi şüşə otağı qarətdən və soyğundan qoruya bilməz. Onun sındırılması zamanı iti kənarlı qəlpələr əmələ gəlir ki, bu da əksər hallarda bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır.

Bədbəxt hadisələrdən müdafiə baxımından təhlükəsiz şüşələrə möhkəm şüşələri, eləcə də, polad məftil ilə armaturlaşdırılmış şüşələri şamil etmək mümkündür. Lakin, möhkəm şüşələr belə otağı qarətdən və soyğundan qoruya bilməz. Armaturlaşdırılmış şüşələrin də müdafiə xassələri bir o qədər də yüksək deyildir. Armaturlaşdırılmış şüşələr nəinki şüşənin mexaniki möhkəmliyini artırmır, eləcə də, onun möhkəmliyini 1,5 dəfə azaldır.

Çoxlaylı şüşənin ikitərəfli sınma təhlükəsindən müdafiə olunması daha etibarlı olsa da, lakin onların konstruksiyaları birqatlı şüşədən 2 dəfə ağır olub, çərçivəyə, şarnirlərə, furnituraya əlavə olaraq ağırlıq edir, onların istehsalı üçün istifadə olunan yüksək keyfiyyətə malik fotopolimerlər isə onların ən yüksək dəyərini şərtləndirir.

Müdafiə plyonkası möhkəm həssas yapışqanı və elastik poliesterli təbəqəni uzlaşdıran çoxtəbəqəli sistemdir.  Plyonka artıq mövcud olan şüşədə quraşdırılır, modernizasiya tələb etmir və möhkəmliyinə görə bu cür şüşə ikiqat olur. Külli miqdarda çoxlu funksionallığa malik olan plyonkalar mövcuddur.