Perdeler, karnizlər ve jaluzi üzere dizaynerin çağrılması

zamerjknoEğer salona arayarak veya salona bizzat giderek tasarımcısı davet edebilirsiniz.

Nesneye gitme zamanı gerekli tüm ölçüler alıyor ve karnizlərin seçeneklerini ve perdelerin modellerini sizinle razılaşdırırıq.

Pencerenin tertibatı seçeneklerinin geliştirilmesi sırasında estetik ve teknik faktörler: interyerin renkli ve stilistik tertibatı, odanın aydınlatılması ve boyutu, tavan yüksekliği, pencere oyuğunun yerleştirilmesi (simetrik veya non-simetrik) dikkate alınır.